Acquire

Algemene voorwaarden.

  • Klachten moeten binnen de acht dagen na de ontvangst der goederen schriftelijk gedaan worden.
  • Rekeningen die niet op de vervaldag betaald zijn, dragen een interest van 8%.
  • Al onze facturen zijn betaalbaar te Veldegem of Loppem op datum van de vervaldag.
  • Indien het bedrag der rekening aanleiding geeft tot een rechterlijke actie, zal het met een forfaitaire vergoeding van 15% verhoogd worden, dit met een minimum van 12,39€.
  • Alle geschillen worden beslist door de handelsrechtbank van Oostende.
  • Elke reparatiebeschrijving geldt alleen ten titel van inlichting.
  • Proefritten zijn op risico van de klant.